نگاهی به کنایه‌های قرآنی با رویکرد تأویلی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

یکی از اسلوب‌های بیانی که در قرآن کریم، فراوان به کار گرفته شده کنایه است.این روش در عین زیبایی خاص خود یکی از مؤلفه‌های اعجاز بیانی قرآن را تشکیل می‌دهد.از آنجا که کنایه در اصل به معنای غیرمستقیم و غیرصریح، سخن گفتن است ، بی تردید برای دستیابی به لایه های زیرین و بواطن عمیق کنایه های قرآنی و درک معانی و مفاهیم ژرف آنها باید به روایات اهل بیت (ع) که مبین و مفسر قرآن کریمند ، رجوع کرد . به همین منظور در این مقاله تلاش شده ضمن بیان اهمیت ، اقسام و فواید کنایه ، معنا شناسی این قسم از عبارات قرآنی با استمداد از روایات ائمه هدی (ع) صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها