ارزیابی روایات فضیلت زیارت امام رضا (ع)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

ائمّه ی معصومین علیهم السّلام بهترین الگوهایی هستند که انسان ها می توانند از ارتباط با آنان، در مسیر رشد و تکامل خود بهره برداری کنند، این ارتباط در قالب زیارت نا مه ها مطرح شده است. زیارت قبور ائمّه ی معصومین علیهم السّلام می تواند به شناخت بیشتر آن بزرگواران و الگو برداری از خصلت های الهی آنان بینجامد و یا از طریق اشراق معنوی، بر روح جان آدمی تأثیر گذار باشد . در مذهب تشیّع که امامت هم سنگ توحید و نبوّت قرار گرفته ، باید به زیارت معصومان توجّه ویژه داشت . روایاتی در باب فضیلت زیارت امام رضا علیه السّلام بیان شده که در ثواب با هم تفاوت دارند، امّا در یک نقطه اشتراک دارند و آن این است که آن را برتر از حج یا عمره دانسته اند و برخی ثواب چندین حج را برای زایرآن امام همام (ع) بر شمرده اند، دراین مقاله روایات فضیلت زیارت امام رضا(ع) گرد آوری واز لحاظ سندی و متنی مورد بررسی قرار گرفته و به چرایی این برتری ها پاسخ داده است.

کلیدواژه‌ها