راههای شناخت پیروان حق از منظر قرآن و روایات

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

این نوشتار برآن است که راههایی را به ما نشان دهد تا بتوانیم پیروان حق را بشناسیم. یکی از برجسته¬ترین آموزه¬های متعالی قرآن کریم ارائه راهکارهایی برای شناخت پیروان حق و جداسازی آن از باطل است. اگر بخواهیم به طور کامل درباره این کتاب آسمانی سخن بگوییم وقت زیادی را می¬طلبد ولی به اختصار می توان از اصل توحید، (یکتاپرستی)، آیات محکم و متشابه، دستورهای قرآنی در حیطه¬های مختلف (احکام، اخلاق، قصص قرآنی) استفاده کرد.از راههای دیگر برای تشخیص، واردشدن در حیطه اسلام است که یعنی تسلیم محض اوامر خدا در ایمان، عمل و ولایت،صراط مستقیم نیز بیانگر راه نجات انسانهاست که میراث نبوت بر آن دلالت دارد که اهل بیت پیامبر در کنار قرآن به عنوان مفسر و متکلم قرآن داناترین افراد به سیره و سنت رسول خدا (ص) راهنمایی امت را بر دوش دارندو همچون پرچم و نشانه محور حق هستند.

کلیدواژه‌ها